Frostating lagmannsrett

Kollisjon

Publisert 20.10.20

Overtredelse av vegtrafikkloven § 3. Lagmannsretten fant at fører hadde vært uaktsom da hun skulle svinge over vegen til venstre i et lyskryss. Hun kolliderte med moped i motgående kjørefelt. Selv om fører av mopeden hadde kjørt ureglementert var ikke dette, men førerens manglende aktpågivenhet, som var årsaken til at de kolliderte og at fører av mopeden ble påført skade.

vegtrafikkloven § 31 første ledd jf § 3.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Trondheim tinghus og lagmannsrettens lokaler i Ålesund er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim