Frostating lagmannsrett

Trusler og vold

Publisert 29.09.20

Mann tiltalt for mishandling i nære relasjon. Lagmannsretten fant det ikke tilstrekkelig bevist at de fornærmede, tidligere samboer og tre av døtrene, hadde levd under et regime preget av kontinuerlig utrygghet og frykt for vold. Han ble imidlertid dømt for trusler overfor den ene datteren og for hensynsløs adferd overfor alle fire fornærmede til fengsel i 120 dager. Særskilt dom etter en konkret vurdering. Oppreisningserstatning.

Straffeloven §§ 282, 263 og 266. Familievold, trusler, hensynsløs adferd. Oppreisningserstatning.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Trondheim tinghus og lagmannsrettens lokaler i Ålesund er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim