Frostating lagmannsrett

Narkotikaforbrytelse

Publisert 08.09.20

38 år gammel mann dømt for blant annet straffeloven § 273 i tingretten. Lagmannsretten nedsubsumerte til § 271 jf. § 272. For dette, samt for en grov narkotikaforbrytelse og en kjøring i ruspåvirket tilstand hhv 4 og 3 år tilbake i tid, ble straffen satt til fengsel i 9 måneder på særvilkår om narkotikaprogram med domstolskontroll. Prøvetid 3 år.

Straffeloven § 273,
Straffeloven § 271 jf. § 272
Straffeloven § 37 bokstav f)

 

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Trondheim tinghus og lagmannsrettens lokaler i Ålesund er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim