Frostating lagmannsrett

konurskarantene

Publisert 28.09.20

Saken gjaldt anke fra et konkursbo over tingrettens avgjørelse om ikke å ilegge konkurskarantene. Den sentrale problemstillingen for lagmannsretten gjaldt spørsmålet om det etter en totalvurdering var rimelig å ilegge konkurskarantene, jf. konkursloven § 142 annet ledd. Lagmannsretten kom til at tingrettens helhetsvurdering ikke var tilstrekkelig bred. Konkurskarantene ble ilagt etter en konkret vurdering.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Trondheim tinghus og lagmannsrettens lokaler i Ålesund er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim