Frostating lagmannsrett

Førerkortforskriften

Publisert 11.09.20

En på gjerningstidspunktet 19 år gammel mann ble dømt for å ha kjørt i 121 km/t i skiltet 90-sone. Anførsel om nødrett, at han måte øke farten for å avverge at en farlig situasjon skulle oppstå, førte ikke frem. Straffen ble satt til en bot på 12200 kroner subsidiært fengsel i 25 dager. Tap av førerett i seks måneder på grunn av samlet prikkbelastning.

 

Straffeloven § 17
Prikkforskriften
Tapsforskriften

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Trondheim tinghus og lagmannsrettens lokaler i Ålesund er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim