Frostating lagmannsrett

Folketrygdloven § 8-3 første ledd.

Publisert 21.01.20


Saken gjaldt overprøving av Trygderettens kjennelse. Lagmannsretten kom til at kravet i folketrygdloven § 8-3 første ledd om tap av pensjonsgivende inntekt for å få rett til sykepenger, ikke var oppfylt. Arbeidstakeren var ansatt i eget selskap. I slike tilfeller stilles det særlig strenge krav til notoritet for utbetaling og innberetning av pensjonsgivende inntekt før sykmeldingsperioden starter

ordinary physical sildenafil 50mg sexual problems..

.

Folketrygden. Sykepenger. Pensjonsgivende inntekt. Folketrygdloven § 8-3 første ledd.

substantial improvement in quality of life. viagra 100mg Partitioning of sildenafil and its metabolites into erythrocytes was found in vivo..

 

Telefon: 73 54 24 60
Telefaks: 73 54 24 84
Åpningstid: 08.00-15.30 (15.00)

Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim