Frostating lagmannsrett

Folketrygdloven § 8-3 første ledd.

Publisert 21.01.20

Saken gjaldt overprøving av Trygderettens kjennelse. Lagmannsretten kom til at kravet i folketrygdloven § 8-3 første ledd om tap av pensjonsgivende inntekt for å få rett til sykepenger, ikke var oppfylt. Arbeidstakeren var ansatt i eget selskap. I slike tilfeller stilles det særlig strenge krav til notoritet for utbetaling og innberetning av pensjonsgivende inntekt før sykmeldingsperioden starter.

Folketrygden. Sykepenger. Pensjonsgivende inntekt. Folketrygdloven § 8-3 første ledd.

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Trondheim tinghus og lagmannsrettens lokaler i Ålesund er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim