Frostating lagmannsrett

Foreldelsesloven § 10 nr 1

Publisert 09.08.19

Et sportsgulv i en ny idrettshall hadde vannbåren gulvvarme. Etter fire år ble det lekkasjer på grunn av utilstrekkelige/feil plasserte forsterkninger/spikerslag under håndballmålene. Skruer som festet målene til gulvet, trengte ned i gulvrørene og medførte lekkasjene. Leverandøren og montøren av målene kunne ikke bebreides. Totalentreprenøren ble dømt til å betale erstatning 3,5 mill kr til byggherren. Totalentreprenørens regresskrav mot totalunderentreprenøren for sportsgulvet var foreldet etter foreldelsesloven § 10 nr 1. (Dissens 2:1)

Entreprise. Erstatning. Foreldelse Foreldelsesloven § 10 nr 1

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Inntil videre tar vi ikke imot vanlig besøk, grunnet korona-utbruddet i samfunnet.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim