Frostating lagmannsrett

Voldtekt

Publisert 28.05.19

Mann domfelt for voldtekt til seksuell omgang. Den seksuelle omgangen skjedde overfor en person som var ute av stand til å motsette seg handlingen på grunn av beruselse og søvn. Straffen ble satt til fengsel i to år og tre måneder. Utgangspunktet for straffen ble ansett å være fengsel i to år og ni måneder, jf. Rt-2015-943. I formildende retning kom tidsforløpet i saken.

Straffeloven § 291 bokstav b

 

Telefon: 73 54 24 60
Telefaks: 73 54 24 84
Åpningstid: 08.00-15.30 (15.00)

Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim