Frostating lagmannsrett

Vold i nære relasjoner

Publisert 21.06.18

Saken gjelder vold i nære relasjoner, jf. straffeloven 1902 § 219 første ledd. Lagmannsrettens flertall kom til at tiltalte måtte frifinnes, da den volden som ble funnet bevist ikke dannet et mønster som resulterte i at fornærmede måtte leve under et regime preget av utrygghet og frykt for ny vold. Mindretallet kom til at den gjentatte volden var av såvidt alvorlig art at bestemmelsen kom til anvendelse.

Episodisk vold.

 

Telefon: 73 54 24 60
Telefaks: 73 54 24 84
Åpningstid: 08.00-15.45 (15.00)

Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim