Frostating lagmannsrett

Tvangsfullbyrdelse.

Publisert 25.06.18

Saksøker samarbeidet ikke ved medhjelpersalg av bolig, og tngretten etterkom saksøkers begjæring om fravikelse. Saksøkte hadde hatt over ett år til å forhandle med sin långiver før lagmannsretten behandlet hans anke. Sosiale momenter var ikke tungtveiende nok, og anken ble forkastet.

 

Tvangsfullbyrdelse. Fravikelse av fast eiendom. Tvangsfullbyrdelsesloven § 11-14

 

Telefon: 73 54 24 60
Åpningstid: Trondheim tinghus og lagmannsrettens lokaler i Ålesund er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale.
Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim