Frostating lagmannsrett

Tap av førerrett

Publisert 21.06.18

Fartsovertredelse, lasermåling, 110 km/t i 60-sone. Ikke instruksbrudd, ikke feilvurderinger eller manuelle feil. Sjåførens oppfatning om reaksjonstid hadde ingen forankring. Fartsovertredelsen et grensetilfelle for betinget fengsel/samfunnsstraff. Tingrettens reaksjon med 30 timer samfunnsstraff ikke endret. Tap av førerrett utgangspunkt 14 måneder, jf. tapsforskriften § 2-2 nr.4. Domfelte hadde hatt førerkortet i besittelse i lengre tid, 8 måneder, derfor ble det gjort et fradrag i tapstiden på 3 måneder, jf. tapsforskriften § 1-4 andre ledd.

Veitrafikkrett. Fartsovertredelse.

 

Telefon: 73 54 24 60
Telefaks: 73 54 24 84
Åpningstid: 08.00-15.45 (15.00)

Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim