Frostating lagmannsrett

Advokatsalær

Publisert 22.05.18

Tvist om betaling for advokattjenester. Lagmannsretten kom til at advokaten hadde krav på å få betalt 60 000 kroner av det opprinnelige restkravet på i overkant av 150 000 kroner. Lagmannsretten la til grunn at de fakturerte timer var utført og at kravet i utgangspunktet ikke var urimelig. Manglende underretning underveis og i tilknytning til fortløpende fakturering fikk betydning for berettigelsen av kravets størrelse. Avtaletolkning. Konkret vurdering.

Tolkning av avtale. Berettigede forventninger.

 

Telefon: 73 54 24 60
Telefaks: 73 54 24 84
Åpningstid: 08.00-15.45 (15.00)

Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim