Frostating lagmannsrett

Drap

Publisert 27.02.18

Forsettlig drap. Straffeloven § 275. Mer enn 1oo knivstikk. Tiltalte handlet ikke i lovlig nødverge etter straffeloven § 18 (skyldspørsmålet), og det forelå heller ingen situasjon hvor han overskred grensene for nødverge (straffespørsmålet), straffeloven § 81, § 80 bokstav d nr. 2, § 78 bokstav a. Risikovurdering for tilbakefall til nye alvorlige voldsforbrytelser. Vilkårene for forvaringsstraff ikke oppfylt, jf. straffeloven § 40. Tidsbestemt fengselsstraff for drapet 14 år. Oppreisningserstatning til avdødes mor 200 000 kroner i samsvar med norm for etterlatte.

Nødverge. Straffeloven § 275. Straffeloven § 18, § 81, § 80 bokstav d nr. 2. Forvaring. Straffeloven § 40. Oppreisning. Etterlatte

 

Telefon: 73 54 24 60
Telefaks: 73 54 24 84
Åpningstid: 08.00-15.45 (15.00)

Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim