Frostating lagmannsrett

Aksjeselskapene

Publisert 10.10.16

Saken gjaldt tvist mellom to aksjeselskap om et pengekrav, og om kravet var foreldet. Aksjeselskapene hadde i flere år hatt samme styreleder, og kravet/gjelden var ført i regnskapet til begge foretak. Lagmannsretten kom som tingretten til at det var oppstått et gjeldsforhold ved at det ene selskapet hadde benyttet arbeidskraft m.v. som tilhørte det andre. Kravet, som var på ca. 1,4 mill. kroner, var forfalt mer enn tre år før søksmålet ble reist, og spørsmålet var om foreldelsesfristen var avbrutt ved erkjennelse, jf. foreldelsesloven § 14. Lagmannsretten kom til at det ikke forelå en erkjennelse, og kravet var således foreldet.

Pengekrav. Foreldelse. Foreldelsesloven § 14.

 

Telefon: 73 54 24 60
Telefaks: 73 54 24 84
Åpningstid: 08.00-15.45 (15.00)

Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim