Frostating lagmannsrett

Legemsbeskadigelse

Publisert 15.04.16

Vold med betydelig skade til følge. Mann født i 1993 rettet et kraftig knyttneveslag mot fornærmedes ansikt/øye med den følge at fornærmede fikk en alvorlig øyeskade – tilnærmet blind på høyre øye. Uttalelser om lovvalget. Handling i mars 2015, men lagmannsretten kom til at forholdet skulle pådømmes etter straffeloven 2005 § 274 første ledd jf. § 273 som grov kroppsskade. Uprovosert vold utenfor et skjenkested. Tiltalte tidligere domfelt for lignende forhold. Fengselsstraff 3 år.

Betydelig skade. Grov kroppsskade. Straffeloven 1902 § 229 tredje straffalternativ. Straffeloven 2005 § 274 første ledd jf. § 273.

 

Telefon: 73 54 24 60
Telefaks: 73 54 24 84
Åpningstid: 08.00-15.45 (15.00)

Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim