Frostating lagmannsrett
Koronavirus-tiltak
Frostating lagmannsrett har innført en rekke tiltak for å begrense smitte av koronavirus i samfunnet. Les mer om tiltakene ved å klikke her, eller gå til riktig informasjonsside nedenfor for den typen aktør du er, for å lese om teknologi vi har tatt i bruk for å muliggjøre for eksempel fjernmøter og elektronisk signering.
Obligatorisk bruk av Aktørportalen
Det er obligatorisk å bruke Aktørportalen – og ikke papir – i kommunikasjon med domstolene når du opptrer som prosessfullmektig i skjønns- eller tvistesaker (unntak: saker med anker over jordskifteavgjørelser, de såkalte AJA-sakene) eller som forsvarer eller bistandsadvokat i straffesaker. Det samme gjelder ved innsending av krav om salær i de nevnte sakstypene. Les mer om Aktørportalen på domstol.no.

Ekstern lenke til Aktørportalen (domstol.no)

Sikkerhetskontroll i Trondheim tinghus
Vi er opptatt av at Trondheim tinghus skal være et trygt sted for aktører, medarbeidere og besøkende. Som ledd i dette arbeidet er det etablert sikkerhetskontroll for de som ønsker adgang til tinghuset. Fastsatte retningslinjer for sikkerhetskontrollen kan du lese ved å klikke her.

Telefon: 73 54 24 60 Åpningstid: Trondheim tinghus og lagmannsrettens lokaler i Ålesund er grunnet korona-utbruddet i samfunnet stengt for publikum som ikke har gjort forhåndsavtale. Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no Besøk: Munkegaten 20, Trondheim Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim