Frostating lagmannsrett

Obligatorisk bruk av Aktørportalen

Fra 15. september 2018 er det obligatorisk å bruke Aktørportalen – og ikke papir – i kommunikasjon med domstolene når du opptrer som prosessfullmektig i skjønns- eller tvistesaker (unntak: saker med anker over jordskifteavgjørelser, de såkalte AJA-sakene). Det er også obligatorisk å bruke Aktørportalen til å sende inn krav om salær i de nevnte sakstypene og i straffesaker.   Les mer om Aktørportalen på domstol.no.

Ekstern lenke til Aktørportalen (domstol.no)

Sikkerhetskontroll i Trondheim tinghus

Vi er opptatt av at Trondheim tinghus skal være et trygt sted for aktører, medarbeidere og besøkende. Som ledd i dette arbeidet er det etablert sikkerhetskontroll for de som ønsker adgang til tinghuset.

Fastsatte retningslinjer for sikkerhetskontrollen kan du lese ved å klikke her.

Telefon: 73 54 24 60
Telefaks: 73 54 24 84
Åpningstid: 08.00-15.45 (15.00)

Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim