Frostating lagmannsrett
Om koronaviruset – for publikum, parter, vitner, meddommere og andre aktører
Krisetiltakene som er innført, vil medføre kraftig redusert saksavvikling i Frostating lagmannsrett. Pr. i dag er alle saker som skulle vært avviklet med ankeforhandling i ukene 12, 13 og 14, utsatt. Les mer ved å klikke her.
Obligatorisk bruk av Aktørportalen
Fra 4. oktober 2019  er det obligatorisk å bruke Aktørportalen – og ikke papir – i kommunikasjon med domstolene når du opptrer som prosessfullmektig i skjønns- eller tvistesaker (unntak: saker med anker over jordskifteavgjørelser, de såkalte AJA-sakene) eller som forsvarer eller bistandsadvokat i straffesaker. Det er også obligatorisk å bruke Aktørportalen til å sende inn krav om salær i de nevnte sakstypene.   Les mer om Aktørportalen på domstol.no.

Ekstern lenke til Aktørportalen (domstol.no)

Sikkerhetskontroll i Trondheim tinghus
Vi er opptatt av at Trondheim tinghus skal være et trygt sted for aktører, medarbeidere og besøkende. Som ledd i dette arbeidet er det etablert sikkerhetskontroll for de som ønsker adgang til tinghuset. Fastsatte retningslinjer for sikkerhetskontrollen kan du lese ved å klikke her.

Telefon: 73 54 24 60 Åpningstid: Inntil videre tar vi ikke imot vanlig besøk, grunnet korona-utbruddet i samfunnet. Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no Besøk: Munkegaten 20, Trondheim Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim