Frostating lagmannsrett

Pressetjenester ›

Pressetjenesten har lukkede sider for media, med informasjon om når rettsakene går (berammingslistene) for alle tingretter og lagmannsretter.

Til våre meddommere og lagrettemedlemmer ›

På denne siden er det samlet informasjon og lenker som antas å være av interesse for våre lekdommere.

For advokater ›

På denne siden er det samlet informasjon og lenker som antas å være av interesse for advokater.

Telefon: 73 54 24 60
Telefaks: 73 54 24 84
Åpningstid: 08.00-15.45 (15.00)

Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim