Frostating lagmannsrett

Pressetjenester ›

Pressetjenesten har lukkede sider for media, med informasjon om når rettsakene går (berammingslistene) for alle tingretter og lagmannsretter.

Til våre meddommere

På denne siden er det samlet informasjon og lenker som antas å være av interesse for våre lekdommere.

For advokater ›

På denne siden er det samlet informasjon og lenker som antas å være av interesse for advokater.

Telefon: 73 54 24 60
Telefaks: 73 54 24 84
Åpningstid: 08.00-15.45 (15.00)

Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim