Frostating lagmannsrett

Skjema

Reiseregning for krav om utgiftsdekning fra meddommere, jurymedlemmer og vitner etc.

Last ned skjema fra domstol.no (Ekstern lenke).

Husk at skjema må signeres for hånd før innsendelse til Frostating lagmannsrett.

Telefon: 73 54 24 60
Telefaks: 73 54 24 84
Åpningstid: 08.00-15.45 (15.00)

Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim