Frostating lagmannsrett

For advokater

  For advokater

  På denne siden er det samlet informasjon og lenker som antas å være av interesse for advokater.


  Retningslinjer for advokater

  Bak bildelenken til høyre kan du lese Frostating lagmannsretts retningslinjer til advokater i sakstypen anke over dom i sivile tvister.


  Utarbeidelse av digitale dokumentutdrag

  Mer om digitale dokumentutdrag –

  Aktørportalen

  Aktører kan i sivile saker utveksle saksinformasjon og dokumenter med Frostating lagmannsrett gjennom domstolenes aktørportal.  Salærbehandling for både tviste- og straffesaker inngår også i den løsningen.
  Klikk på lenken til høyre for å logge inn i løsningen eller registrere deg som bruker.
  Aktørportalen

  Mer om Aktørportalen –

  Trådløst nettverk

  Mer om trådløst internett i Frostating lagmannsretts lokaler skal du kunne lese her.


  Lenker

  Telefon: 73 54 24 60
  Telefaks: 73 54 24 84
  Åpningstid: 08.00-15.45 (15.00)

  Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
  Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
  Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim