Frostating lagmannsrett

Frostating lagmannsrett er ankedomstol for fylkene Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

Disse tre fylkene – som i mange sammenhenger betegnes som Midt-Norge – utgjør lagdømmet. Det innebærer at alle rettsavgjørelser som ankes fra de 8 tingrettene i disse tre fylkene går til Frostating lagmannsrett. Det samme gjelder for avgjørelser fra jordskifterettene i de samme fylker.

Frostating lagdømme utgjør et Norge i miniatyr, fra Stad, Hustadvika og Folla som markante kyststrekninger ut mot Atlanterhavet til Røros og Lierne langs svenskegrensa. Hovedsete er i landets tredje største by Trondheim. Lagmannsretten har også faste rettssteder i Møre-byene Ålesund, Molde og Kristiansund. Språkmessig varierer tale- og skriftspråk med nynorsk som en betydelig del av talemålet i Møre og Romsdal, bokmål i trøndelagsfylkene til bosettinger med sørsamisk i Røros- og Snåsaområdet.

Topografisk er området preget av lavlandsområder på kysten, spesielt i Trøndelag, og med høgfjellsområder innover i landet. ”Sunnmørsalpene”, Romsdalsfjella med Trollstigen, Trollheimen og Sylane er godt kjente navn langt utover lagdømmets grenser. Videre har vi tre særlig kjente fjorder innenfor vårt område: Geirangerfjorden, Romsdalsfjorden og Trondheimsfjorden.

Areal:

Møre og Romsdal 15 104 km
Sør-Trøndelag 18 832 km
Nord-Trøndelag 22 396 km
Sum 56 332 km

Folketall: 2016

Møre og Romsdal 265 620
Sør-Trøndelag 314 358
Nord-Trøndelag 136 889
Sum 716 867

 

Telefon: 73 54 24 60
Telefaks: 73 54 24 84
Åpningstid: 08.00-15.45 (15.00)

Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim