Frostating lagmannsrett

Reise og godtgjørelse

  Orientering til meddommere og lagrettemedlemmer


  Reise

  Ved utfylling av reiseregning, må følgende opplysninger fylles ut:

  • Navn, adresse, fødselsnummer og bankkontonummer.
  • Dato og tidspunkt for avreise/hjemkomst.

  Det skal benyttes offentlig kommunikasjon, bruk av privatbil kan ikke forutsettes dekt uten nærmere avtale.

  Kostgodtgjørelse ved reiser under 15 km:

  For reiser under 15 km beregnes det normalt ikke kostgodtgjørelse. Unntaket er hvis det ikke er mulig/hensiktsmessig å innta måltidet hjemme eller på eget arbeidssted – da dekkes legitimerte utgifter inntil diettsatsene for reise uten overnatting. HUSK Å LEGGE VED KVITTERING.

  Kostgodtgjørelse ved reiser på mer enn 15 km uten overnatting:

  For reiser fra og med 6 timer inntil 12 timer tilstås en ulegitimert sats på kr 307.

  For reiser over 12 timer tilstås en ulegitimert sats på kr 570.

  Kostgodtgjørelse ved overnatting:

  For reiser fra og med 12 timer                                  kr  780

  Trekk frokost (på hotell)                                         – kr  156

  For reiser som varer mer enn et antall hele døgn, tilkommer kr 307 (ved 6-12 t) eller kr 570 (over 12 t).

  Nattillegg:

  Privat overnatting                              kr    435

  Ved privat overnatting noteres dette under merknader på baksiden av reiseregningen.


  Godtgjørelse

  Godtgjørelse – kr 250 pr dag – utbetales kun til meddommere som ikke beholder lønn fra arbeidsgiver eller får dekket tapt arbeidsfortjeneste eller dekket utgifter til avløser/vikar.


  Skjema for reise og godtgjørelse

  Skjema kan lastes ned på siden Skjema og lenker, som du skal finne under menypunktet Ressurser øverst på siden.


  Hotell

  Dersom det er behov for hotellovernatting, ber vi om at den enkelte lekdommer bestiller dette selv. Husk å ta med vårt innkallingsbrev som dokumentasjon til hotellet.

  For Thon hotels – oppgi Trondheim tinghus eller Frostating lagmannsrett for avtalepris.

  For Scandic – oppgi Domstoladministrasjonen (D000028952).

  For Choice – oppgi Frostating lagmannsrett.

  Hotellregningen vedr. overnatting kan sendes direkte fra de aktuelle hotellene til lagmannsretten – (må oppgis under merknader i skjema for reise og godtgjørelse).

  Vi har avtaler med blant andre følgende hoteller:

  Trondheim

  Thon Hotel Prinsen

  Thon Hotel Trondheim

  Thon Hotel Gildevangen

  Britannia Hotel

  Scandic Nidelven Hotel

   Kristiansund

  Scandic Hotel Kristiansund

  Thon Hotel Kristiansund

  Molde

  Quality Hotel Alexandra

  Thon Hotel Moldefjord

  Scandic Seilet Hotel

  Ålesund

  Quality Hotel Waterfront

  Clarion Collection Hotel Brosundet

  Thon Hotel Ålesund

  Telefon: 73 54 24 60
  Telefaks: 73 54 24 84
  Åpningstid: 08.00-15.45 (15.00)

  Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
  Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
  Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim