Frostating lagmannsrett

Reise og godtgjørelse

  Orientering til meddommere og lagrettemedlemmer


  Reise

  Ved utfylling av reiseregning, må følgende opplysninger fylles ut:

  • Navn, adresse, fødselsnummer og bankkontonummer.
  • Dato og tidspunkt for avreise/hjemkomst.

  Det skal benyttes offentlig kommunikasjon, bruk av privatbil kan ikke forutsettes dekt uten nærmere avtale.

  Kostgodtgjørelse ved reiser under 15 km:

  For reiser under 15 km beregnes det normalt ikke kostgodtgjørelse. Unntaket er hvis det ikke er mulig/hensiktsmessig å innta måltidet hjemme eller på eget arbeidssted – da dekkes legitimerte utgifter inntil diettsatsene for reise uten overnatting. HUSK Å LEGGE VED KVITTERING.

  Kostgodtgjørelse ved reiser på mer enn 15 km uten overnatting:

  For reiser fra og med 6 timer inntil 12 timer tilstås en ulegitimert sats på kr 289.

  For reiser over 12 timer tilstås en ulegitimert sats på kr 537.

  Kostgodtgjørelse ved overnatting:

  For reiser fra og med 12 timer                                  kr  733

  Trekk frokost (på hotell)                                         – kr  146,60

  For reiser som varer mer enn ett døgn, regnes 6 timer eller mer inn i det nye døgnet som et nytt døgn.

  Nattillegg:

  Privat overnatting                              kr    430

  Ved privat overnatting noteres dette under merknader på baksiden av reiseregningen.


  Godtgjørelse

  Godtgjørelse – kr 250 pr dag – utbetales kun til meddommere som ikke beholder lønn fra arbeidsgiver eller får dekket tapt arbeidsfortjeneste eller dekket utgifter til avløser/vikar.


  Skjema for reise og godtgjørelse

  Skjema kan lastes ned på siden Skjema og lenker, som du skal finne under menypunktet Ressurser øverst på siden.


  Hotell

  Dersom det er behov for hotellovernatting, ber vi om at den enkelte lekdommer bestiller dette selv. Husk å ta med vårt innkallingsbrev som dokumentasjon til hotellet. Vi har avtaler med følgende hoteller:

  For Thon hotels – oppgi Trondheim tinghus eller Frostating lagmannsrett for avtalepris.

  For Scandic – oppgi Domstoladministrasjonen (D000028952).

  For Choice – oppgi Frostating lagmannsrett.

  Hotellregningen vedr. overnatting kan sendes direkte fra de aktuelle hotellene til lagmannsretten – (må oppgis under merknader i skjema for reise og godtgjørelse).

  Trondheim
  Thon Hotel Prinsen Kongensgt. 30,
  7012 Trondheim – tlf. 73807000
  Avtalepris pr. natt:
  kr 1050,-
  Thon Hotel Trondheim Kongensgt. 15,
  7013 Trondheim – tlf. 73884788
  kr 1052,-
  Thon Hotel Gildevangen Søndregt. 22 B,
  7010 Trondheim – tlf. 73870130
  kr 1005,-
  Britannia Hotel Dronningensgt. 5,
  7011 Trondheim – tlf. 73 80 08 00
  kr 1175,-
  Scandic Nidelven Hotel Havnegata 1,
  7010 Trondheim – tlf. 73 56 80 00
  kr 1159,-
   Kristiansund
  Scandic Hotel Kristiansund Storgata 41,
  6508 Kristiansund – tlf. 71 57 12 00
   Avtalepris pr. natt:
  kr 1190,-
  Thon Hotel Kristiansund Fiskergata 12,
  6507 Kristiansund – tlf. 71573000
  kr 1070,-
  Molde
  Quality Hotel Alexandra Storgata 1/7,
  6413 Molde – tlf. 71203750
  Avtalepris pr. natt:
  kr 905,-
  Thon Hotel Moldefjord Storgata 8,
  6413 Molde – tlf. 712000
  kr 1085,-
  Scandic Seilet Hotel Gideonveien 2,
  6412 Molde – tlf. 71114000
  kr 1037,-
  Ålesund
  Quality Hotel Waterfront Nedre Strandgate 25-27,
  6004 Ålesund – tlf. 70 11 19 00
  Avtalepris pr. natt:
  kr 1195,-
  Clarion Collection Hotel Brosundet Apotekergata 5,
  6004 Ålesund – tlf. 70 10 33 00
  kr 1145,-
  Thon Hotel Ålesund  Kongensgt. 27,
  6002 Ålesund – tlf. 70122938
  kr 1125,-

  Telefon: 73 54 24 60
  Telefaks: 73 54 24 84
  Åpningstid: 08.00-15.45 (15.00)

  Mail: post@frostating.no
  Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
  Post: Postboks 2315 Sluppen, 7004 Trondheim