Frostating lagmannsrett

Voldskriminalitet

Publisert 16.02.16

Snaut 20-årig mann dømt i tingretten til fengsel i 1 år, hvorav 8 måneder var betinget med særlig vilkår om oppfølging i konfliktrådet. Bakgrunnen var en gryende rehabilitering. For lagmannsretten fremsto rehabiliteringen nå som stabil og som en helt ekstraordinær, positiv utvikling. Samfunnsstraff på 360 timer ble idømt med gjennomføringstid på 2 år og subsidiær fengselsstraff på 1 år.

Straffeloven (1902) § 229 første straffalternativ jf § 232

 

Telefon: 73 54 24 60
Telefaks: 73 54 24 84
Åpningstid: 08.00-15.45 (15.00)

Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim