Frostating lagmannsrett

Grovt narkotikalovbrudd

Publisert 22.10.14

Mann 25 år, og tidligere straffet for befatning med narkotika, ble dømt for oppbevaring av ca 50 g heroin og ca 500 g hasj til fengsel i 2 år og 3 måneder etter «tilståelsesrabatt». Anke over straffutmålingen ble forkastet.

Strafferett. Straffutmåling. Straffeloven § 162 annet ledd, § 28a, § 56. Straffeloven § 344

 

Telefon: 73 54 24 60
Telefaks: 73 54 24 84
Åpningstid: 08.00-15.45 (15.00)

Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim