Frostating lagmannsrett

Ledig konstitusjon som lagdommer

Det blir ledig en konstitusjon av inntil 6 måneders varighet som lagdommer ved Frostating lagmannsrett. Tiltredelse etter nærmere avtale, fortrinnsvis august – september 2017. Gå til utlysningen ved å klikke på lenken (ekstern side).

Stilling ledig

Telefon: 73 54 24 60
Telefaks: 73 54 24 84
Åpningstid: 08.00-15.45 (15.00)

Mail: post@frostating.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Sluppen, 7004 Trondheim