Frostating lagmannsrett

Konstitusjon som lagmann

Det blir ledig en konstitusjon av 6 måneders varighet som lagmann ved Frostating lagmannsrett. Tiltredelse 1. januar 2019. Lagmannen inngår i lagmannsrettens ledergruppe, og vil ha overordnet ansvar for avviklingen av de sivile sakene i lagmannsretten. Søknadsfrist 3. desember 2018. Klikk for å lese hele utlysningsteksten.

Telefon: 73 54 24 60
Telefaks: 73 54 24 84
Åpningstid: 08.00-15.45 (15.00)

Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim