Frostating lagmannsrett
Årsmelding for 2016

Vår ferskeste årsmelding samt et arkiv med eldre årsmeldinger kan du lese ved å klikke på lenken til høyre.

 

Frostating årsmelding 2016

Telefon: 73 54 24 60
Telefaks: 73 54 24 84
Åpningstid: 08.00-15.45 (15.00)

Mail: post@frostating.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Sluppen, 7004 Trondheim