Frostating lagmannsrett

Obligatorisk bruk av Aktørportalen

Fra 15. september 2018 er det obligatorisk å bruke Aktørportalen – og ikke papir – i kommunikasjon med domstolene når du opptrer som prosessfullmektig i skjønns- eller tvistesaker (unntak: saker med anker over jordskifteavgjørelser, de såkalte AJA-sakene). Det er også obligatorisk å bruke Aktørportalen til å sende inn krav om salær i de nevnte sakstypene og i straffesaker.   Les mer om Aktørportalen på domstol.no.

 

Ekstern lenke til Aktørportalen (domstol.no)

Telefon: 73 54 24 60
Telefaks: 73 54 24 84
Åpningstid: 08.00-15.45 (15.00)

Mail: frostating.lagmannsrett@domstol.no
Besøk: Munkegaten 20, Trondheim
Post: Postboks 2315 Torgarden, 7004 Trondheim